chuyên gia Nhật Bản-Video: Chuyên gia Nhật lắp thiết bị biến bùn thành khí CO2 và nước ở sông Tô Lịch