Chuyện gia đình-Trưa hè 40 độ, chị chồng gào lên mắng em dâu vì đi phơi quần áo thế nhưng điều rút ra sau cùng mới bất ngờ!