Chuyển dạ-Vợ chuyển dạ trong đêm bão, chồng đặt luôn tên con là Noru