Chuyến bay bị delay-Hết lễ nhưng hàng trăm hành khách bị delay vẫn vật vờ ở sân bay Đà Nẵng, không thể về Hà Nội vì thời tiết xấu

Error Code : 1024

Error Message : Undefined index: random

Error Traces :

I apologise for any inconvenience