chuyện ấy-Chuyện ấy đều đặn, 'thuốc quý' cho nam giới