chụp ảnh không cười-Nguyên nhân gì khiến mọi người trong các ảnh ngày xưa không cười khi chụp ảnh?