chứng khoán-Từ một biến cố khó lường, đại gia Việt ăn lãi gấp 20 lần