chung kết miss universe 2020-Lập kỷ lục lịch sử ở Miss Universe nhưng bị mỉa mai là 'Miss Vote', đây là cách ứng xử của Khánh Vân!