chung cư Trung Quốc-Chung cư 'khu rừng thẳng đứng' bị bỏ hoang vì nhiều muỗi