chung cư Linh Đàm-Người Hà Nội rồng rắn xếp hàng đến 23h30 trong đêm lạnh để mua khẩu trang đúng giá