Chung cư Hà Nội-Giá căn hộ ở Hà Nội tăng, số lượng mua bán giảm