chung cư đắt đỏ-Chung cư đắt đỏ, chấp nhận căn xấu để mua được nhà