Chung cư cao cấp-Chủ xe báo mất ôtô tiền tỷ trong chung cư cao cấp