chung cư-Căn hộ 25 m2 có tạo ra những khu tổ ong, ổ chuột cao tầng?