chung cư-Dời đại học lấy đất xây chung cư, Hà Nội nghẹt thở cao ốc