chung cư-Hà Nội thu hồi cả nghìn 'sổ đỏ' đã cấp ở hàng loạt chung cư