chửi bới công an-Ngông nghênh chửi bới, thách thức công an, nam thanh niên bị quật ngã trong tích tắc