Chùa Phúc Khánh-Hình ảnh chưa từng có ở chùa Phúc Khánh trong lễ cầu an trực tuyến đầu tiên