chùa ở TPHCM-Video: Nhiều chùa ở TP.HCM đóng cửa, khuyên phật tử ở nhà Rằm tháng Giêng