chùa hà-Đi chùa Hà cầu duyên, vừa ra cổng cô gái yêu ngay được anh chàng là thạc sĩ