Chữa cháy-Vụ cháy karaoke Bình Dương: 8 thi thể phải xét nghiệm ADN