chủ tịch Vũ-Chưa thu hồi bảng quảng cáo gây hiểu nhầm của Trung Nguyên

  • Chưa thu hồi bảng quảng cáo gây hiểu nhầm của Trung Nguyên

    Chưa thu hồi bảng quảng cáo gây hiểu nhầm của Trung Nguyên

    Sáng 31-5, hàng trăm bảng quảng cáo "Những cuốn sách đổi đời, bên những tách cà phê đổi đời - Những cuốn sách đổi đời do chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt" trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa được tháo dỡ, thay đổi theo quyết định cách đây gần 3 tháng.