chủ tich VPF-Chủ tịch VPF: ‘V-League áp dụng VAR kiểu nhà nghèo’