chủ tịch Triều Tiên-Động thái hiếm thấy của ông Kim Jong Un giữa cuộc chiến chống Covid-19