Chủ tịch PVN-Sếp lớn PVN thời ông Đinh La Thăng: Cả loạt từ chức, vướng lao lý