chủ tịch Nguyễn Đức Chung-'Nếu không có biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt sẽ phải trả giá bằng mạng sống'