Chủ tịch Hồ Chí Minh-Phát động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

  • Phát động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

    Phát động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

    Chiều ngày 20/9, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động sáng tác ca khúc về Quảng Bình. Đây là hoạt động nhằm tuyển chọn những sáng tác mới về Quảng Bình hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 – 1/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2019).

  • Tổng bí thư: Còn nhiều tấm gương đang thầm lặng cống hiến

    Tổng bí thư: Còn nhiều tấm gương đang thầm lặng cống hiến

    Tổng bí thư tin rằng còn nhiều tầng lớp dân cư, đồng bào ở nước ngoài đồng hành với người dân cả nước trong phong trào thi đua ái quốc.