Chủ tịch Hà Nội-Hà Nội chuẩn bị lộ trình nới lỏng một số hoạt động