Chủ tịch Hà Nội-Chủ tịch Hà Nội: COVID-19 từ Bệnh viện Bạch Mai đã lan ra gần 20 quận, huyện