Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức-Sau kiểm toán, khoản lãi của HAGL giảm gần 10.000 tỉ đồng