chú thợ xây nhảy múa-Video: Chú thợ xây nhảy múa tung tăng lúc tan ca gây sốt mạng xã hội Trung Quốc