Chu Thanh Huyền-Bạn gái Quang Hải bức xúc khi dính tin đồn ác ý