chủ nợ nổ súng bắn con nợ-Người đàn ông bị bắn nhiều phát đạn vào người vì thách thức chủ nợ