Chu Đình Nghiêm-Văn Quyết đá hỏng penalty, Hà Nội thảm bại 0-3 trước đội bóng Thái Lan