Chu Đình Nghiêm-Hải Phòng trở lại ngôi đầu, HLV Chu Đình Nghiêm nói điều bất ngờ