chủ đầu tư-Bị 'lật kèo', khách hàng Cocobay Đà Nẵng ùn ùn kéo đến trụ sở Thành Đô đòi quyền lợi