chốt kiểm soát dịch-Tài xế xe đầu kéo 'ngáo đá', cố thủ ở cabin sau khi cố tình thông chốt kiểm dịch