chốt kiểm dịch-Lái ô tô đâm thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy khỏi chốt kiểm dịch Covid-19