chồng tàn tật-Mỗi đêm, thấy chồng bỏ ra ngoài phòng khách ngồi thừ ở đó 30 phút mới quay về phòng ngủ mà lòng tôi đau như cắt