chồng phản bội-Chồng ngoại tình bị phát hiện còn bao biện: 'Đàn ông ai chẳng thế' nhưng ngay sau lời tuyên bố của vợ, anh đuối lý "'xuống nước'