chồng ốm-Mảnh giấy cất kỹ trong ví người vợ 71 tuổi khiến ai đọc cũng cay mắt: 'Em thương anh lắm'