chống người thi hành công vụ-Bắt hai đối tượng ném gạch vào tổ Cảnh sát cơ động