chống người thi hành công vụ-Người phụ nữ liên tục lăng mạ, dùng gạch tấn công cán bộ phòng dịch Covid-19