Chồng nghiện rượu-Người phụ nữ Hà Nam phải ngủ với lợn nhiều năm vì chồng nghiện rượu