Chồng nghiện game-Tôi phát điên vì chồng ôm máy tính suốt ngày

  • Tôi phát điên vì chồng ôm máy tính suốt ngày

    Tôi phát điên vì chồng ôm máy tính suốt ngày

    Hai vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 2 năm, hiện tại tôi có một bé trai 9 tháng tuổi. Chồng tôi là người khác chăm chỉ trong công việc, tôi là nhân viên văn phòng. Công việc của tôi chỉ làm giờ hành chính còn lại tôi dành thời gian chăm sóc chồng con.

  • Chồng ham game tát vợ bầu vì bị gọi về

    Chồng ham game tát vợ bầu vì bị gọi về

    Bị chồng tát hai phát như trời giáng, cô gái ôm lấy mặt vì đau, sau đó cầm ghế đánh chồng.