chồng giết vợ-Quảng Ninh: Chồng bắn chết vợ bằng súng AK, bắt con ruột làm con tin rồi tự sát