chồng gia trưởng-Để dở bát cơm đi dỗ con quấy khóc, quay lại nhìn mâm cơm tôi quyết ly hôn