chống đối-Người đàn ông hỏi 'mày công tác ở Đội nào' khi bị kiểm tra tập trung ăn nhậu trong vùng cam