chống độc quyền-Qualcomm lao dốc thảm sau phán quyết chống độc quyền