chống dịch-Vay mượn kit test, vật tư chống dịch: Việt Á dẫn đầu, Kiểm toán thấy nhiều bất thường