chồng đánh vợ đang ôm con nhỏ-Chính quyền nói gì về người chồng là nhân viên kho bạc Nhà nước lao vào đánh vợ?