chồng đánh vợ đang bế con-Chính quyền nói gì về người chồng là nhân viên kho bạc Nhà nước lao vào đánh vợ?