Chồng đánh vợ-Người chồng bạo hành vợ dã man bằng dây nịt sau đó ép quan hệ tình dục bị xử phạt hành chính