Chồng cũ xin đoàn tụ-Mua nhẫn kim cương 200 triệu để cầu hôn lại vợ cũ nhưng khi đến thăm bố mẹ đẻ, anh ta phải 'chết đứng' với thứ đặt trên bàn