Chồng có con riêng-Ba lần sảy thai, lần thứ tư mẹ tròn con vuông thì lại đón tin dữ khiến tôi suy sụp hoàn toàn không biết dựa vào đâu để tiếp tục sống nữa